O nas Jak to działa Blog Logowanie Rejestracja

Porównanie pakietów

Funkcjonalność Pakiet Srebrny Pakiet Złoty
Tworzenie biznesplanów 1 plan bez ograniczeń
Zarządzanie horyzontem czasowym biznesplanu
Dodawanie własnych elementów opisowych
Dodawanie elementów finansowych
Użycie edytora WYSWIG do edycji części opisowych
Możliwość umieszczania własnej grafiki (jpg, png) do planu
Użycie kreatorów finansowych
Wykresy
Siatki danych (łatwa edycja danych finansowych)
Wyświetlanie postępu wykonania planu
Zmiana statusu elementów do wykonania
Podpowiedzi do elementów biznesplanu
Przykłady do elementów opisowych biznesplanu z możliwością skopiowania
Szybki dostęp do elementów biznesplanu
Eksport z siatek danych do xls, pdf, csv -
Wersjonowanie biznesplanów -
Funkcjonalność Pakiet Srebrny Pakiet Złoty
Zarządzanie całości układem biznesplanu (przeciągnij i upuść)
Zarządzanie zawartością rozdziałów
Zarządzanie zawartością sekcji
Korzystanie z poczekalni dla elementów biznesplanu
Usuwanie rozdziałów, sekcji oraz elementów
Przywracanie z kosza rozdziałów, sekcji oraz elementów -
Funkcjonalność Pakiet Srebrny Pakiet Złoty
Kreator środków trwałych 3 rekordy bez ograniczeń
Koszty operacyjne 3 rekordy bez ograniczeń
Definiowanie produktów/kategorii produktów 3 rekordy bez ograniczeń
Określanie wartości sprzedaży w czasie (siatka danych)
Koszty sprzedaży
Parametry podatków należnych od sprzedaży
Parametry podatków naliczonych od kosztów sprzedaży/produkcji
Bilans otwarcia
Bilans tylko podsumowanie pełny
Rachunek przepływów pieniężnych tylko podsumowanie pełny
Rachunek wyników tylko podsumowanie pełny
Koszty operacyjne 3 rekordy bez ograniczeń
Moduł kredytów, pożyczek i finansowania biznesplanu 3 rekordy bez ograniczeń
Wyliczanie rat kredytów i kosztów finansowania
Model zatrudnienia 3 rekordy bez ograniczeń
Wyliczania kosztów zatrudnienia z premiami
Zmiana wysokości podatku dochodowego
Zmiana wysokości stopy dyskontowej
Pozostałe przychody operacyjne (m.in. dotacje z UE) -
Pozostałe koszty operacyjne (m.in. aktualizacje śr. trwałych) -
Wskaźniki finansowe (płynności, struktury kapitałowej, rentowności) -
Wskaźniki efektywności (NPV, NPVR, IRR) -
Podział zysku (kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, dywidenda) -
Podwyższenie kapitału podstawowego -
Wykres EBIT -
Wykres EBITDA -
Wykres wskaźników zadłużenia -
Eksport raportów finansowych do MS Excel -
Harmonogram dotacji -
Funkcjonalność Pakiet Srebrny Pakiet Złoty
Wybór dowolnego elementu do wydruku
Tworzenie zadań tworzenia wydruków do tworzenia w tle
Zmian stopki redakcyjnej
Dostosowanie klauzuli poufności
Dostosowanie okładki
Dostosowanie stopki, nagłówka, numeracji stron
Dostosowanie drukowania wykresów
Biznesplan w formacie PDF pierwsze 20 stron cały biznesplan
Możliwość wydruku z PDF -
Biznesplan w formacie Word -
Funkcjonalność Pakiet Srebrny Pakiet Złoty
Puls biznesplanu
Edycja zadań
Wyświetlanie zadań do wykonania
Tworzenie nowych zadań -
Funkcjonalność Pakiet Srebrny Pakiet Złoty
Wyświetlanie komentarzy
Edycja komentarzy
Dodawanie nowych komentarzy -
Funkcjonalność Pakiet Srebrny Pakiet Złoty
Dostęp do planu innego użytkownika posiadającego plan Premium
Praca z planem innego użytkownika posiadającego plan Premium
Zarządzanie uprawnieniami dostępu użytkowników do planu (Gość, Kontrybutor) -
Zarządzanie uprawnieniami dostępu do wybranej części planu -
Zapraszanie innych użytkowników -
Funkcjonalność Pakiet Srebrny Pakiet Złoty
Dostęp bazy wiedzy
Możliwość wyszukiwania bazy wiedzy
Wsparcie techniczne -
Wsparcie merytoryczne - 1 porada
bezpłatna
na miesiąc