O nas Jak to działa Blog Jak zrobić biznesplan Poprzedni system Logowanie Rejestracja

Oferta edukacyjna

Narzędzie wspomagające naukę przedsiębiorczości.

Wprowadzenie

szkolenia z przedsiębiorczości i biznesplanu

W obecnych czasach stałe podnoszenie jakości nauczania poprzez wprowadzanie nowoczesnych technik informacyjnych jest standardem.


Dla sektora edukacyjnego (szkoły, uczelnie, placówki dydaktyczno-oświatowe) stworzyliśmy specjalny program licencyjny mający na celu wsparcie w procesie kształcenia i podnoszenia jakości organizowanych kursów.


Prowadzisz kurs na uniswesytecie i chcesz skorzystać z narzędzia? Zapytaj o ofertę edukacyjną.

Nasze oprogramowanie znajduje zastosowane na kursach z zakresu przedsiębiorczości i rachunkowości przedsiębiorstw.


W zależności od potrzeb i ilości użytkowników użytkownicy mogą skorzystać z naszego serwera lub system może zostać zainstalowany na naszym osobnym serwerze lub serwerze uczelni.


Skontaktuj się z nami aby uzyskać szczegółową ofertę na adres nowyinteres@nowyinteres.pl

Korzyści

 1. Praktyczne przygotowanie uczniów do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 2. Wzbogacenie zajęć o nowoczesne stanowiska wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie z tematyki przedsiębiorczości.
 3. Podniesienie szans absolwentów na osiągnięcie rynkowego sukcesu.
 4. Nauka grupowego planowania, definiowania wspólnych celów oraz współpracy nad jednym zagadnieniem zbudowanym z wielu kroków.

Propozycje

 1. Zakup licencji umożliwiających praktyczne prowadzenie zajęć z tworzenia biznesplanów.
 2. Szkolenia dla wykładowców.
 3. Szkolenia administratorów systemu.
 4. Konfigurację i dostosowanie pod kątem prowadzonych zajęć.

Główne założenia

podstawowe szkolenia z biznesplanów

System umożliwia wybór przygotowanego szablonu biznesplanu zgodnego z najlepszymi praktykami na rynku i zgodnego z zasadami rachunkowości polskiej.


Biznesplany będą miały ustandaryzowane struktury umożliwiające pełne dostosowanie przez użytkowników (dodawanie, usuwanie, zmiana rozdziałów, sekcji oraz elementów biznesplanu). Biznesplany mają sekcje opisowe wraz z przykładami oraz instrukcją.

Sekcje opisowe mają możliwość osadzania obrazków w formacie png, jpg, gif, bmp. Sekcje opisowe mają możliwość formatowania (m.in. pogrubianie, podkreślanie, pochylanie, zmiana rozmiaru, koloru itp.). Sekcje finansowe wyposażone są w kreatory finansowe. Tworzone są automatycznie wyliczenia raportów finansowych (bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów finansowych, wskaźniki finansowe).

Funkcjonalność dla uczniów i studentów

 1. Tworzenie wspólnych, złożonych biznesplanów.
 2. Jednoczesna, zespołowa praca nad wybranym biznesplanem.
 3. Przydzielanie zadań dla innych studentów współtworzących biznesplan.
 4. Pisanie komentarzy do poszczególnych elementów biznesplanu.
 5. Śledzenie procesu wykonania biznesplanu (plus biznesplanu).
 6. Tworzenie dokumentów pełnego biznesplanu w formacie PDF.
 7. Grupy mogą być wieloosobowe lub student może pracować samodzielnie nad swoim biznesplanem.
 8. Lider biznesplanu (właściciel) sam decyduje kogo przyjąć do grupy współtworzącej biznesplan.

Funkcjonalność dla wykładowców

 1. Nadzorowanie na bieżąco postępy w tworzeniu biznesplanów przez studentów.
 2. Komentowanie poszczególne sekcje biznesplanów tworzonych przez studentów.
 3. Sprawdzanie poprawności wnioskowania i rozwoju biznesu.