O nas Jak to działa Blog Logowanie Rejestracja

Polityka Prywatności

1. Dane osobowe

NOWYINTERES.PL zbiera dane osobowe Użytkowników w różnych celach, m.in. w celu przetwarzania zamówień Użytkowników, prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, realizacji subskrypcji na rzecz Użytkowników, a także w związku z wnioskami o przyjęcie do pracy.


NOWYINTERES.PL może używać informacji zebranych od Użytkownika w powiązaniu z informacjami pozyskanymi z innych źródeł, aby zapewnić ich wyższą dokładność i kompletność oraz lepiej dostosować interakcje z Użytkownikiem do konkretnej sytuacji i potrzeb.


Ponadto NOWYINTERES.PL może zbierać informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów WWW firmy NOWYINTERES.PL, wykorzystując do tego różne techniki, w tym informacje cookie.


Dane Klienta Końcowego będą przechowywane przez NOWYINTERES.PL SP. Z O.O na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia oraz dodatkowo tworzone będą kopie bezpieczeństwa danych w cyklu 24 godzinnym na niezależny nośnik, w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą. NOWYINTERES.PL SP. Z O.O zobowiązuje się do zachowywania kopii bezpieczeństwa danych z ostatnich 14 dni.


Klient może samodzielnie usuwać Konto NOWYINTERES.PL a dane wprowadzane przez Klienta Końcowego są bezpowrotnie kasowane, bez możliwości ich odzyskania.


W celu umożliwienia realizacji Umowy Konta NOWYINTERES.PL niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, a tym samym zawarcie między Klientem Końcowym, a NOWYINTERES.PL SP. Z O.O umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia danych zostanie zawarta w formie elektronicznej.


Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia NOWYINTERES.PL SP. Z O.O informuje, iż:


- Administratorem danych osobowych Klienta Końcowego jest NowyInteres.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Malborska 16c/37, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000488694. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 5.000,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości, NIP: 5242764991


- NOWYINTERES.PL SP. Z O.O pozyskał dane w następującym zakresie: imiona i nazwiska, PESEL, NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu


- Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy Konta NOWYINTERES.PL na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO

2. Cele

Realizowanie zamówień Użytkownika przez NOWYINTERES.PL lub osoby trzecie.


Nawiązywanie kontaktów z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia ankiet dotyczących zadowolenia Klienta, badań rynkowych lub w związku z niektórymi transakcjami.


Zapewnienie wsparcia dla produktów lub usług u zyskanych przez Użytkownika od NOWYINTERES.PL.


Realizowanie przez NOWYINTERES.PL i wybrane organizacje działań marketingowych, jeśli Użytkownik nie zastrzegł braku zgody w Ustawieniach Użytkownika na taki cel przetwarzania danych osobowych.


Personalizacja działania serwisów WWW firmy NOWYINTERES.PL, ułatwienie nawigacji i gromadzenie informacji statystycznych o wykorzystaniu serwisów WWW.

3. Zgoda na przetwarzanie danych

Po zgromadzeniu przez NOWYINTERES.PL danych osobowych Użytkownika Użytkownik może poinformować NOWYINTERES.PL, że nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane w celu nawiązywania dalszych kontaktów handlowych.


Użytkownik może również zmienić ustawienia zgód na otrzymywanie ofert i informacji handlowych w Ustawieniach Użytkownika.


NOWYINTERES.PL zobowiązuje się uszanować wolę Użytkownika.


Użytkownik może również zablokować informacje cookie w swojej przeglądarce.

3. Bezpieczeństwo danych powierzonych w ramach realizacji usługi

Wszystkie dane wprowadzone do Konta NOWYINTERES.PL będą przechowywane przez NOWYINTERES.PL SP. Z O.O zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO).


NOWYINTERES.PL SP. Z O.O zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób wykorzystywał danych wprowadzonych przez Klienta Końcowego, co nie dotyczy jednak danych niezbędnych do wykonania Umowy oraz danych osobowych, które zgodnie z przepisami prawa, NOWYINTERES.PL SP. Z O.O jest zobowiązany udostępnić sądom, organom ścigania lub administracji publicznej.


Wszystkie dane przechowywane przez NOWYINTERES.PL SP. Z O.O będą chronione i zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników NOWYINTERES.PL SP. Z O.O). NOWYINTERES.PL SP. Z O.O zobowiązuje się filtrować dane za pomocą „ścian ogniowych” (firewall), w celu ich zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.