O nas Jak to działa Blog Jak zrobić biznesplan Poprzedni system Logowanie Rejestracja

Usługi dodatkowe


Mamy dla Ciebie coś więcej.

Biznesplan na zamówienie

Tę usługę oferujemy dla tych, którym brakuje czasu lub pomysłu jak zrobić biznesplan i chcą abyśmy zrobili to dla Nich. W ramach usługi kontaktujemy się z Tobą, przeprowadzamy wywiad, zbieramy dane i potrzeby pod biznesplan jaki potrzebujesz.

Cena jest uzależniona od wielkości (sumy bilansowej) biznesplanu oraz potrzebnego czasu na jego wykonanie.

W pakiecie dla biznesplanów z sumą bilansową do 1 mln zł oferujemy pakiet 10 godzin pracy naszego specjalisty.


Cena (biznesplany z sumą bilansową do 1 mln zł) : 1.500 zł + VAT

Cena (biznesplany powyżej 1 mln zł) : wyceniane indywidualnie
biznesplan na zamówienieWeryfikacja biznesplanu
bez opinii biegłego

W ramach weryfikacji zapewniamy przejrzenie biznesplanu w ramach działania serwisu NowyInteres.pl (jako osoba zaproszona) i zgłoszenie do niego uwag (w szczególności do liczb i ich niespójności z tekstem/opisem i sugestią w jakim kierunku to poprawić).

Zgłoszenie uwag może być w trybie zmian bezpośrednio w biznesplanie (przy zaproszeniu jako kontrybutor) lub do wprowadzenia jako uwagi pod elementami biznesplanu.

Uwagi mogą być także przygotowane w postaci maila po dostarczeniu biznesplanu w postaci dokumentu PDF lub Word.

W ramach usługi zakładamy pakiet do 3 godzin pracy specjalisty nad wybranym biznesplanem i zgłaszaniem uwag.


Cena pakietu weryfikacji biznesplanu : 1.000 zł + VAT
weryfikacja biznesplanuPoświadczenie biznesplanu
z wydaniem opinii

Poświadczanie przez niezależną kancelarię uprawnioną do badań sprawozdań finansowych Błaszkowski Advisory Services współpracującą z nami oraz naszymi klientami.

W ramach usług audytorskich i poświadczających, innych niż badania i przeglądy, Kancelaria zapewnia:


- usługi w uzgodnionym zakresie (ang. Agreed upon Procedures lub AUP) realizowane w oparciu o Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych 4400 (ang. ISRS 4400)


- weryfikację prognozowanych informacji finansowych w oparciu o Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych 3400 (ang. ISRS 3400)


Cena : wyceniane indywidualnie
poświadczenie biznesplanu