Najczęściej zadawane pytania

1. Czy ktoś będzie miał dostęp do mojego planu?

O dostępie do planu decyduje Właściciel planu czyli osoba która utworzyła projekt.

W zależności od rodzaju planu konta Właściciel lub użytkownik któremu Właściciel dał prawo Administratora projektu może zapraszać dodatkowych użytkowników do planu nadając im różne uprawnienia.

W dowolnym momencie Właściciel lub Administrator projektu może zmieniać uprawnienia dane użytkownikom lub usuwać całkowicie użytkowników z planu.

Serwis jest zintegrowany z bezpiecznym systemem internetowych transakcji tpay.com

Możesz w dowolnym momencie zakupić konto Premium wybierając jeden z kilkudziesięciu banków aby dokonać przelewu lub skorzystać z PayPal.

Alternatywnie możesz także dokonać wpłaty na nasze konto firmowe a my po stwierdzeniu przelewu zmienimy status Twojego konta.

Tak, możesz w dowolnym momencie zmienić rodzaj swojego konta np. ze Srebrnego na Złoty lub na Platynowy i korzystać z dodatkowych funkcji systemu.

Użytkownicy nie muszą podpisywać żadnych umów w postaci papierowej. To serwis w pełni internetowy.

Rejestrując konto w serwisie użytkownik zgadza się z Warunkami Użytkowania Serwisu.

Możesz. Konto zostanie bezpowrotnie zanonimizowane zgodnie z wymaganiami RODO a utworzone przez Ciebie projekty zostaną bezpowrotnie skasowane.

Wysłanie żadanie anonimizacji swojego konta można dokonać w Ustawieniach Użytkownika po zalogowaniu się do systemu.

Po zaakceptowaniu żądania na e-mail użytkownika zostanie wysłane potwierdzenie.

Nie ma żadnych dodatkowych kosztów związanych z posiadaniem konta w serwisie.

Tak, za dokonane płatności związane z wykupem płatnego planu konta wystawiamy faktury VAT.

Faktury generowane są automatycznie podczas wykonywania płatności a następnie wysyłane na e-mail użytkownika.

Pełne porównanie rodzajów kont znajdziesz pod tym linkiem.

Skontaktuj się z nami aby porozmawiać o możliwości współpracy.

Tak, mamy plany rozwoju na parę lat do przodu. Niemal w każdym miesiącu robimy aktualizację serwera wprowadzając nowe funkcjonalności. Od 1 września 2019 jest dostępny produkcyjnie zupełnie nowy system.

Stary system będzie dostępny do 31.01.2020 pod tym linkiem.

Skontaktuj się z nami przy pomocy formularza kontaktowego.

W zależności zakresu potrzeb przedstawimy Tobie ofertę naszych konsultantów od biznesplanów.

Rozumiemy jak bardzo istotne są Twoje dane. W szczególności biznesplan jest tylko Twój i dlatego zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Dostęp do serwerów mają wyłącznie pracownicy serwerowni zajmujący się infrastrukturą techniczną i posiadający karty dostępowe. Centrum danych objęte jest także systemem monitoringu, a nad jego bezpieczeństwem całodobowo czuwa profesjonalna agencja ochrony.

Dane są archiwizowane w różnych lokalizacjach w cyklach dziennych. Nasze specjalizowane, wysokowydajne serwery korzystają z najnowszego oprogramowania i są ciągle monitorowane.

Nigdy nie sprzedajemy danych ani ich nie udostępniamy jakimkolwiek partnerom. Nasz biznes polega na zaufaniu. SSL Połączenie z aplikacją NowyInteres.pl jest szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów.

Poprzedni system miał już swoje lata. Dokładnie 4. Technologia informatyczna się ciągle rozwija.

W którymś momencie rozwoju uznaliśmy, że lepiej będzie poświęcić więcej czasu na ponowne zaprojektowanie systemu od zero bazując na naszych doświadczeniach niż łatać stary system.

Użyliśmy do zaprojektowania najnowszych na rynku technologii informatycznych aby podnieść o całą klasę jakość i bezpieczeństwo systemu.

Powstał zupełnie inny system zbliżony do modelu w jakim projektowane są systemy księgowe - planownie na kontach księgowych

Stary system będziemy utrzymywać produkcyjnie do 31.12.2020 i będzie funkcjonwał jak dotyczas pod tym linkiem.

Po tej dacie system zostanie zablokowany i nię będzie można się więcej do niego rejestować ani tworzyć nowych biznesplanów.

Tak, jeżeli chcesz dostaniesz od nas konto Złote w nowym systemie za darmo.

Po porostu się zarejestruj w nowym i do nas napisz podając na jakiego użytkownika miałeś konto w starym systemie.

Nie. Modele systemów i funkcjonalności są zbyt różne aby można było przenieść dane.

Niestety musisz wpisać dane ponownie do projektu w nowym systemie.