Oferta edukacyjna

Nauka podstaw przedsiębiorczości i rachunkowości

Wprowadzenie

W obecnych czasach stałe podnoszenie jakości nauczania poprzez wprowadzanie nowoczesnych technik informacyjnych jest koniecznością.

Dla sektora edukacyjnego (szkoły, uczelnie, placówki dydaktyczno-oświatowe) stworzyliśmy specjalny program licencyjny mający na celu wsparcie w procesie kształcenia i podnoszenia jakości organizowanych kursów.

Prowadzisz kurs na uniswesytecie i chcesz skorzystać z narzędzia? Zapytaj o ofertę edukacyjną.

Nasze oprogramowanie znajduje zastosowane na kursach z zakresu przedsiębiorczości i rachunkowości przedsiębiorstw.

W zależności od potrzeb i ilości użytkowników użytkownicy mogą skorzystać z naszego serwera lub system może zostać zainstalowany na naszym osobnym serwerze lub serwerze uczelni.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać szczegółową ofertę na adres nowyinteres@nowyinteres.pl

Korzyści

 • praktyczne przygotowanie uczniów lub studentów do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • wzbogacenie zajęć o nowoczesne stanowiska wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie z tematyki przedsiębiorczości
 • podniesienie szans absolwentów na osiągnięcie rynkowego sukcesu
 • nauka grupowego planowania, definiowania wspólnych celów oraz współpracy nad jednym zagadnieniem zbudowanym z wielu kroków

Propozycja

 • zakup licencji umożliwiających praktyczne prowadzenie zajęć z tworzenia biznesplanów
 • szkolenia z pracy z programem dla wykładowców
 • konfigurację i dostosowanie pod kątem prowadzonych zajęć
 • tworzenie własnych szablonów biznesplanów pod swój kurs
 • możliwość współtworzenie i rozwoju systemu

Funkcjonalność dla uczniów i studentów

 • jednoczesna, zespołowa praca nad wybranym biznesplanem
 • pisanie komentarzy do poszczególnych elementów biznesplanu
 • śledzenie procesu wykonania biznesplanu
 • tworzenie dokumentów pełnego biznesplanu w formacie PDF
 • lider biznesplanu (właściciel) sam decyduje kogo przyjąć do grupy współtworzącej biznesplan

Funkcjonalność dla wykładowców

 • nadzorowanie na bieżąco postępy w tworzeniu biznesplanów przez studentów
 • komentowanie poszczególne sekcje biznesplanów tworzonych przez studentów
 • sprawdzanie poprawności wnioskowania i rozwoju biznesu
 • aktywne włączanie się do pracy studentów
 • możliwość oglądania wszystkich danyc wpisywanych przez uczestników zajęć