Usługi dodatkowe

Mamy dla Ciebie coś więcej.

Biznesplan na zamówienie

Tę usługę oferujemy dla tych, którym brakuje czasu lub pomysłu jak zrobić biznesplan i chcą abyśmy zrobili to dla Nich. W ramach usługi kontaktujemy się z Tobą, przeprowadzamy wywiad, zbieramy dane i potrzeby pod biznesplan jaki potrzebujesz.

Cena jest uzależniona od wielkości (sumy bilansowej) biznesplanu oraz potrzebnego czasu na jego wykonanie.

Dajemy możliwość rozmowy z naszym specjalistą.

Cena wyceniana indywidualnie na podstawie ankiety

Cena : od 3.000 zł + VAT

Weryfikacja biznesplanu bez opinii biegłego

W ramach weryfikacji zapewniamy przejrzenie biznesplanu w ramach działania serwisu NowyInteres.pl (jako osoba zaproszona) i zgłoszenie do niego uwag (w szczególności do liczb i ich niespójności z tekstem/opisem i sugestią w jakim kierunku to poprawić).

Zgłoszenie uwag może być w trybie zmian bezpośrednio w biznesplanie (przy zaproszeniu jako kontrybutor) lub do wprowadzenia jako uwagi pod elementami biznesplanu.

Uwagi mogą być także przygotowane w postaci maila po dostarczeniu biznesplanu w postaci dokumentu PDF.

W ramach usługi zakładamy pakiet do 3 godzin pracy specjalisty nad wybranym biznesplanem i zgłaszaniem uwag.

Cena pakietu weryfikacji biznesplanu : 2.500 zł + VAT

Poświadczenie biznesplanu z wydaniem opinii

Poświadczanie przez niezależną kancelarię uprawnioną do badań sprawozdań finansowych współpracującą z nami oraz naszymi klientami.

W ramach usług audytorskich i poświadczających, innych niż badania i przeglądy, Kancelaria zapewnia:

- usługi w uzgodnionym zakresie (ang. Agreed upon Procedures lub AUP) realizowane w oparciu o Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych 4400 (ang. ISRS 4400)

- weryfikację prognozowanych informacji finansowych w oparciu o Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych 3400 (ang. ISRS 3400)

Cena : wyceniane indywidualnie