Porównanie rodzajów kont użytkownika

Po rejestracji użytkownik dostaje za darmo czasowe Złote konto celem wypróbowania wszystkich funkcjonalości systemu bez żadnych dalszych zobowiązań. Po upływie czasu trwania konta premium (Złote lub Platynowe) konto wraca do stanu bezpłatnego (srebrnego) a użytkownik ma dostęp do swoich projektów w trybie tylko do odczytu.

1. Plan

Funkcjonalność Konto Srebrne Konto Złote Konto Platynowe
Tworzenie projektów biznesplanów brak możliwości do 3 projektów do 10 projektów
Wyświetlanie postępu wykonania planu
Szybki dostęp do elementów projektu
Eksport z kont księgowych do Excel
Podpowiedzi do elementów biznesplanu
Zarządzanie horyzontem czasowym projektu tylko w udostępnionych projektach innych użytkowników
Dodawanie własnych elementów opisowych organiczone jw.
Dodawanie elementów finansowych organiczone jw.
Użycie edytora WYSWIG do edycji części opisowych organiczone jw.
Możliwość umieszczania własnej grafiki (jpg, png) do planu organiczone jw.
Użycie kreatorów finansowych organiczone jw.
Dodawanie wykresów organiczone jw.
Siatki danych (łatwa edycja danych finansowych) organiczone jw.
Zmiana statusu elementów do wykonania organiczone jw.
Przykłady do elementów opisowych z możliwością skopiowania organiczone jw.
Funkcjonalność Konto Srebrne Konto Złote Konto Platynowe
Zarządzanie całości układem biznesplanu (przeciągnij i upuść) tylko w udostępnionych projektach innych użytkowników
Zarządzanie zawartością rozdziałów organiczone jw.
Zarządzanie zawartością sekcji i kolejnością organiczone jw.
Tworzenie nowych sekcji i elementów e projekcie organiczone jw.
Usuwanie rozdziałów, sekcji oraz elementów organiczone jw.
Funkcjonalność Konto Srebrne Konto Złote Konto Platynowe
Wskaźniki efektywności (NPV, PVI, NPVR, IRR)
Wskaźniki finansowe płynności (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio)
Wskaźniki struktury kapitału (DR, WZD, WZWK)
Wskaźniki retowności (ROS, ROA, ROE)
Wskaźniki amortyzacji
Wskaźniki zyskowoności (EBIT, EBITDA)
Wyświetlanie wykresów
Pokazywanie księgowania na kontach dla każdego z wprowadzonych elementów
Pokazywanie stanu kont księgowych
Eksport raportów finansowych do MS Excel
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek wyników
Kreator środków trwałych tylko w udostępnionych projektach innych użytkowników
Koszty operacyjne organiczone jw.
Definiowanie produktów/kategorii produktów organiczone jw.
Określanie wartości sprzedaży w czasie (siatka danych) organiczone jw.
Koszty sprzedaży organiczone jw.
Parametry podatków należnych od sprzedaży organiczone jw.
Parametry podatków naliczonych od kosztów sprzedaży/produkcji organiczone jw.
Bilans otwarcia organiczone jw.
Koszty operacyjne organiczone jw.
Moduł kredytów, pożyczek i finansowania biznesplanu organiczone jw.
Wyliczanie rat kredytów i kosztów finansowania organiczone jw.
Model zatrudnienia organiczone jw.
Wyliczania kosztów zatrudnienia z premiami organiczone jw.
Zmiana wysokości podatku dochodowego organiczone jw.
Zmiana wysokości stopy dyskontowej organiczone jw.
Pozostałe przychody operacyjne (m.in. dotacje z UE) organiczone jw.
Pozostałe koszty operacyjne (m.in. aktualizacje śr. trwałych) organiczone jw.
Podział zysku (kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, dywidenda) organiczone jw.
Podwyższenie kapitału podstawowego organiczone jw.
Dodawanie wykresów do planu organiczone jw.
Dotacje do kosztów i środków trwałych organiczone jw.
Funkcjonalność Konto Srebrne Konto Złote Konto Platynowe
Tworzenie zadań tworzenia wydruków do wysłania na e-mail
Zmian stopki redakcyjnej
Dostosowanie klauzuli poufności
Dostosowanie okładki
Dostosowanie drukowania wykresów
Biznesplan w formacie PDF
Możliwość wydruku z PDF
Funkcjonalność Konto Srebrne Konto Złote Konto Platynowe
Puls projektów
Filtrowanie aktywności w projekcie
Funkcjonalność Konto Srebrne Konto Złote Konto Platynowe
Wyświetlanie komentarzy
Edycja komentarzy
Dodawanie nowych komentarzy
Funkcjonalność Konto Srebrne Konto Złote Konto Platynowe
Praca z planem innego użytkownika posiadającego plan Premium
Dostęp do planu innego użytkownika posiadającego plan Premium -
Zarządzanie uprawnieniami dostępu użytkowników do planu -
Zapraszanie innych użytkowników - do 3 użytkowników w projekcie do 10 użytkowników w projekcie
Funkcjonalność Konto Srebrne Konto Złote Konto Platynowe
Dostęp bazy wiedzy
Możliwość wyszukiwania bazy wiedzy
Wsparcie techniczne -
Wsparcie merytoryczne - 1 porada
bezpłatna
na miesiąc
2 porady
bezpłatne
na miesiąc