Kalkulator dopłat do wynagrodzeń

Wynagrodzenie przed kryzysem

Tarcza antykryzysowa


Obniżone wynagrodzenie dla pracownika (brutto)

2000

Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy

1000


Obniżone wynagrodzenie dla pracownika (brutto)

12221

Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy

12221

Redukcja etatu

20%

Wymiar etatu po redukcji

80%

Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP

Dla kogo?

Przedsiębiorcy (od 10 zatrudnionych na UoP), którzy w następstwie wystąpienia COVID-19, odnotowali spadek obrotów gospodarczych (spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym):

  • 1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego, lub
  • 2) nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego 1 miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

Warunkiem pomocy jest:

  • 1) wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub
  • 2) obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników

Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Złóż wniosek o wypłatę ze środków FGŚP do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Można składać wniosek elektronicznie.

Uwaga! Wnioski o pomoc mają być rozpatrywane według kolejności ich wpływu. Jest ograniczenie pomocy do wyczerpania przeznaczonych na program środków.

Pomoc ustalona jest na maksymalny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. Być może długość otrzymywanie pomocy zostanie w przyszłości przedłużona.